Fişă de observaţie

Persoana care a completat Fişa de Observaţie:
Capul familiei observate:

1. SITUAŢIA ECONOMICĂ

2. SITUAŢIA SOCIALĂ

3. STAREA DE SĂNĂTATE

4. NIVELUL DE EDUCAŢIE

5. CONDIŢIILE DE LOCUIT

6. COMPORTAMENTE LA RISC