Fișă de identificare a riscurilor

Privind situația familiilor cu copii din România

Profesionistul care a completat fișa de observație:
Ce vulnerabilități sunt semnalate în fișa de observație

* Dacă da, selectați tipul de vulnerabilitate

Persoana care aplică grila de identificare a riscurilor:

I. DATE DESPRE GOSPODĂRIE

Gospodăria este un grup de persoane care în mod obișnuit locuiesc împreună, au în general legături de rudenie, se gospodăresc (fac menajul în comun), uneori lucrează împreună în gospodărie, consumă și valorifică în comun produsele obținute, participă integral sau parțial la formarea și utilizarea bugetului de venituri și cheltuieli al gospodăriei. Gospodăria poate fi compusă din unul sau mai multe nuclee familiale.

     

* Dacă familia este o gospodărie de sine stătătoare, notați numele capului de familie

II. DATE DESPRE FAMILIA REFERITĂ PRIN FIȘA DE OBSERVAȚIE

Familia este un grup de persoane legate prin relații de rudenie care poate fi formată din cupluri căsătorite legal sau în uniune consensuală, un adult cu unul sau mai mulți copii sub 18 ani, doi adulți cu unul sau mai mulți copii sub 18 ani, unde adulții pot fi părinți naturali, părinți adoptivi, alte rude sau alte persoane care au în îngrijire copii.

* Selectați codul corespunzător din listă pentru fiecare membru al familiei

Pentru codurile 1 - 4 completați secțiunea DATE DESPRE MAMĂ

Pentru codurile 1 - 4 completați secțiunea DATE DESPRE TATĂ

Dacă atât mama cât și tatăl au coduri mai mari decât 4 (adică nu sunt prezenți în familie) atunci completați secțiunea DATE DESPRE PRINCIPALUL ÎNGRIJITOR AL COPIILOR

* Dacă atât mama, cât și tatăl au coduri între 8 și 12 (adica sunt ambii decăzuți din drepturile părintești sau decedați), atunci

Pentru fiecare copil care nu a împlinit încă vârsta de 18 ani, completați câte o secțiune DATE DESPRE COPIL

Se adună toți membrii gospodăriei, adulți și copii

II. A. SITUAȚIA ECONOMICĂ A FAMILIEI

* Completați conform codului corespunzător

* Familia are în posesie...

II. B. PRACTICI PARENTALE

* În familia dumneavoastră cât de des...

III. DATE DESPRE MAMĂ

* Selectați...

Dacă mama are o boală cronică sau o dizabilitate care necesită tratament de lungă durată

III. A. MAMĂ ÎNSĂRCINATĂ

* Selectați sau completați codul corespunzător...

IV. DATE DESPRE TATĂ

* Selectați...

Dacă tatăl are o boală cronică sau o dizabilitate care necesită tratament de lungă durată

V. DATE DESPRE PERSOANA CARE ÎNGRIJEȘTE COPILUL / COPIII

* ATENȚIE ! Această secțiune se completează doar în situația în care atât mama cât și tatăl nu sunt prezenți în familie.

În cazul în care nu există niciun adult (18 ani și peste) în gospodărie (spre exemplu, doi minori în concubinaj care locuiesc singuri sau 2 - 3 frați minori care se îngrijesc singuri) nu completați această secțiune și luați măsuri în concordanță cu legislația în vigoare

* Selectați...

Dacă persoana are o boală cronică sau o dizabilitate care necesită tratament de lungă durată

VI. DATE DESPRE COPILUL 1

* ATENȚIE ! Completați pentru fiecare copil din familie câte o secțiune privind DATELE DESPRE COPIL.

Secțiunea se completează cu mama, tatăl sau persoana care îngrijește copilul.

* Selectați...

VI. A. SĂNĂTATEA COPILULUI

* Completați sau selectați codul corespunzător

Dacă vreodată copilul a avut un handicap sau boală gravă:

* Atenție! Autonom înseamnă că mănâncă, se îmbracă sau se deplasează singur

VI. B. DEZVOLTAREA COPILULUI SUB 1 AN

* Atenție! Secțiunea se completează doar pentru copiii care au 0 - 12 luni

VI. C. DEZVOLTAREA COPILULUI 1 - 5 ANI

* Atenție! Secțiunea se completează doar pentru copiii care au 1 - 5 ani

VI. D. DEZVOLTAREA COPILULUI 6 - 13 ANI

* Atenție! Secțiunea se completează doar pentru copiii care au 6 - 13 ani

VI. E. DEZVOLTAREA ADOLESCENTULUI

* Atenție! Secțiunea se completează doar pentru copiii care au 14 ani și peste

VI. F. EDUCAȚIA COPILULUI

* Atenție! Secțiunea se completează doar pentru copiii care au 3 ani și peste

VI. G. BUNĂSTAREA COPILULUI

În opinia persoanei care îngrijește copilul:

VII. DATE DESPRE LOCUINȚĂ

* Completați sau selectați codul corespunzător:

VIII. EVALUĂRI PRIN OBSERVAȚIE DIRECTĂ